Publikacija za investitore u naselje Nikola zapakirana je u betonsku kutiju čija se naslovnica može u potpunosti vidjeti tek kada se polije vodom, a o...