Od 1. rujna 2019. stupaju na snagu izmjene i dopune „Pravilnika o porezu na dohodak“. Najvažnije novine odnose se na povećanje neoporezive svote d...