Olimpijske igre  u Rio de Janeiru, u Brazilu, odabrane su kao najbolja moguća prigoda za predstavljanje hrvatske turističke ponude, posebno gradova Za...