Trajno onečišćenje mora na području Kaštela. Zabranjeno kupanje!

Nakon više dojava građana Kaštela kako u more ističe kanalizacija te nevjerojatnih video snimki istog, sada je i Splitsko-dalmatinska županija obavijestila javnost kako je došlo do trajnog onečišćenja mora...

Nakon više dojava građana Kaštela kako u more ističe kanalizacija te nevjerojatnih video snimki istog, sada je i Splitsko-dalmatinska županija obavijestila javnost kako je došlo do trajnog onečišćenja mora sukladno članku 27. Uredbe o kakvoći mora za kupanje (NN 73/07) na području Grada Kaštela. I to na sljedećim lokacijama: Gojača, Kaštel Sućurac te Baletna škola, Kaštel Kambelovac.

Kako ističu iz Splitsko-dalmatinske županije, dana 12.08.2019., u 7. ciklusu ispitivanja kakvoće mora za kupanje na predmetnim lokacijama uzorkovana je morska voda, a mikrobiološkom analizom utvrđeno je prekoračenje graničnih vrijednosti propisanih Uredbom o kakvoći mora za kupanje (NN 73/08) za mikrobiološki pokazatelj Escerichia coli.

Inače, kao i svake godine tako i ove godine već u par navrata na pet mjernih točaka na području Kaštela more je bilo nezadovoljavajuće kakvoće. 

Da cijela situacija bude apsurdnija, ovo nije izoliran slučaj, nego se iste scene puštanja kanalizacije u more ponavljaju iz godine u godinu. Svaki komentar je suvišan…

Podaci o onečišćenju su uneseni u bazu podataka o kakvoći mora i dostupni su putem aplikacije za unos, obradu i valorizaciju podataka te izvješćivanje i informiranje javnosti http://baltazar.izor.hr/plazepub/kakvoca.

Povezane vijesti:

Hrvatski HR English EN