Turistički vodiči traže da se Vukovar proglasi mjesto posebnog pijeteta kao zaštićeni lokalitet

Uoči izrade pravilnika o zaštićenim lokalitetima čija realizacija već kasni, a u nadležnosti je Ministarstva turizma, Udruga turističkih vodiča grada Vukovara ponovo ističe zahtjev da se područje grada Vukovara...

Uoči izrade pravilnika o zaštićenim lokalitetima čija realizacija već kasni, a u nadležnosti je Ministarstva turizma, Udruga turističkih vodiča grada Vukovara ponovo ističe zahtjev da se područje grada Vukovara uvrsti u popis kao cjelokupno zaštićena cjelina(lokalitet).

Kako ističe Dubravko Žuvić, predsjednik Udruge turističkih vodiča grada Vukovara, obzirom da se na terenu susreću sa sve češćim nezakonitim obavljanjem djelatnosti turističkog vodiča, netočnim predstavljanjem kulturne baštine i povijesti Vukovara smatramo da je itekako potrebno inzistirati na usvajanju njihovog zahtjeva. “Vukovar je područje koje bi trebalo biti od iznimnog nacionalnog interesa, a u želji da se očuva sjećanje na Vukovar i dignitet Domovinskog rata smatramo da je od presudne važnosti posjetiteljima i turistima ispričati istinu o Domovinskom ratu te primjereno prikazati, prenijeti patnju, emocije i ponos ovog područja.” naglašava Žuvić.

Inače, listu o zaštićenim lokalitetima u Hrvatskoj trebalo je donijeti Ministarstvo turizma, sukladno novom Zakonu o pružanju usluga u turizmu koji je stupio na snagu početkom 2018.godine, no do danas još uvijek nije donesena odluka o zaštićenim lokalitetima.

Izdvajamo iz Zakona o pružanju usluga u turizmu.

  • uređuje se pružanje usluga turističkog vodiča državljana druge države ugovornice Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru i Švicarske konfederacije na privremenoj ili povremenoj osnovi, na način da isti može pružati usluge turističkog vodiča na području Republike Hrvatske, osim na ili u zaštićenim cjelinama (lokalitetima); time se izjednačuje položaj navedenih turističkih vodiča s hrvatskim turističkim vodičima koji imaju položen samo opći dio stručnog ispita:
  • daje se ovlaštenje ministru turizma da uz prethodno mišljenje ministra nadležnog za kulturu i poslove zaštite prirode pravilnikom propiše popis zaštićenih cjelina (lokaliteta) koji bi bio uži od sada važećeg popisa turističkih cjelina (lokaliteta) po županijama, a koji ne bi uključivao javne površine, gradske trgove, šume, parkove i slično;

“Nadamo se da će ministar turizma gosp. Capelli i ministrica kulture gđa Obuljen Koržinek razmotriti i uvažiti ovaj prijedlog te Pravilnik o zaštićenim cjelinama(lokalitetima) uskladiti s Prijedlogom zakona o proglašenju Vukovara mjestom posebnog  domovinskog pijeteta s ciljem očuvanja trajne uspomene i sjećanja na žrtvu Vukovara u Domovinskom ratu, izgradnje mira, poticanja njegovog društvenog razvoja s posebnim naglaskom na razvoj kulturnog turizma sukladno usvojenoj nacionalnoj strategiji razvoja kulturnog turizma RH, što nije moguće realizirati bez sustavne zaštite svih predloženih zaštićenih lokaliteta i cjelina čija stručna interpretacija zahtijeva dodatnu edukaciju u posebnom dijelu kurikulumaza edukaciju turističkih vodiča s ciljem promocije i zaštite nacionalnog i lokalnog identiteta hrvatskog naroda.” zaključuje Žuvić.

Iz Udruge turističkih vodiča grada Vukovara pozdravljaju Odluku grada Vukovaru što je prepoznao važnost djelatnosti turističkih vodiča i važnost autentičnog predstavljanja Domovinskog rata i Vukovara kao cjelovito zaštićenog lokaliteta.

Povezane vijesti: