TZ Zadarske županije dodijelila potpore za manifestacije

Turističko vijeće Turističke zajednice Zadarske županije je na svojoj 2. sjednici, razmatralo kandidature pristigle na dva poziva turističke zajednice Zadarske županije (TZZŽ) te dojijenlo odluke o sufinanciranju istih.  Cilj...

Turističko vijeće Turističke zajednice Zadarske županije je na svojoj 2. sjednici, razmatralo kandidature pristigle na dva poziva turističke zajednice Zadarske županije (TZZŽ) te dojijenlo odluke o sufinanciranju istih. 

Cilj poziva su bili identificirati i podržati projekte i aktivnosti lokalnih turističkih zajednica i njihovih partnera na destinaciji koje podižu vidljivost regionalnog turističkog brenda „Zadarska regija – Reci DA! svemu“.  

Na „Javni poziv za potpore događanjima i doživljajima putem marketinških aktivnosti u 2019. godini“ objavljenog na web stranici TZZŽ pristiglo je ukupno 32 kandidature. Ukupan iznos traženih sredstava potpore iznosio je više od 1,2 milijuna kuna, a planirana sredstva TZZŽ uvećala su se za iznos od 390.000,00 kn koji je Hrvatska turistička zajednica osigurala u svrhu podrške regionalnih javnih poziva.

Zanimljivo je kako su se tzv. potpore događanjima koje je TZZŽ do sada dodjeljivala zajedno sa Zadarskom županijom razdvojile u dva javna poziva. Dogovor između dviju institucija, TZZŽ i Županije, omogućio je veće iznose za organizatore ovisno o namjeni i aktivnostima koje provode. Tako je praksu potpore s namjenom pokrivanja organizacijskih troškova nastavila Zadarska županija, što je omogućilo TZZŽ  da potpore usmjeri na marketinške aktivnosti što i odgovara zakonskim zadaćama i svrsi samih turističkih zajednica. 

Želimo olakšati, a vjerujem da ćemo  nekima ovime i omogućiti, promidžbu koja će motivirati dolaske, posebno u periodima manje turističke potražnje, te uz to probuditi tržišta i ciljne skupine gdje još nismo dovoljno prepoznatljivi. Ovu potporu u biti gledamo kao partnerstvo – poseban oblik udruženog oglašavanja jer svojim oglašavanjem organizatori u biti promiču razne doživljaje u Zadarskoj županiji, a primjenom Say YES! koncepta jačaju regionalni brend” istaknula je Mihaela Kadija, direktorica TZ Zadarske županije. 

Odlukom Turističkog vijeća ova su događanja ostvarila potporu TZZŽ za marketinške aktivnosti (oglašavanje i distribuciju) u 2019. godini:

Podizanje vidljivosti regionalnog brenda kroz promotivne alate sustava TZ-a u 2019

Uz Potpore događanjima, u 2019. godini TZZŽ uvela je jednu novinu i to kroz podršku izrade promotivnih alata sustava TZ-a. Uvjet je i ovdje bio naglašeno apliciranje regionalnog brend-identiteta. 

Tako su se Turističke zajednice samostalno ili u suradnji s ključnim turističkim subjektima na destinaciji mogle aplicirati projekte i aktivnosti koje se odnose na dizajn, produkciju, odnosno tisak: promotivnih materijala (brošure, letci, karte i slično), digitalnih alata, a poglavito web stranica, te drugih obrazloženih aktivnosti.

Zaprimljeno je 8 kandidatura, a ukupan iznos traženih sredstava potpore je iznosio 138.750,00 kuna, dok je na raspolaganju TZZŽ budžet predviđen Programom rada od 100.000,00 kuna.

 

Povezane vijesti:

Hrvatski HR English EN