U Splitu paušalni porez za iznamljivače iznosit će 300 kn i 750 kn, zavisno od zone

Prema Nacrtu prijedloga Odluke o određivanju visine paušalnog poreza po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici u kampu u gradu Splitu, visina paušalnog poreza po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici...

Prema Nacrtu prijedloga Odluke o određivanju visine paušalnog poreza po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici u kampu u gradu Splitu, visina paušalnog poreza po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici u kampu iznosi od 350,00 kn do 1000,00 kn, a ovisno od zone naselja u kojem se usluga pruža.

Dvije zone paušalnog iznosa za iznajmljivače/ 300,00 kn i 750,00 kn 

Grad Split prema nacrtu prijedloga visinu paušalnog poreza utvrđuje prema dvije zone ili razredu turističkog mjesta prema kojem će se naplaćivati paušalni porez.

Prva zona čini Bačvice, Blatine-Škrape, Bol, Grad, Gripe,  Lokve, Lovret, Lučac-Manuš, Meje, Mertojak, Plokite, Spinut, Split 3, Trstenik, Varoš te Žnjan, a u kojima bi visina paušalnog poreza iznosila 750,00 kn.

Druga zona čini IKman, Kocunar, Pujanke, Sućidar, Stobreč, Slatine, Brda, Mejaši, Kamen, Neslanovac, Sirobuja, Šine, Visoka,  Donje Sitno, Gornje Sitno, Kamen,  Srinjine i Žrnovnica, a visina paušalnog poreza u drugoj zoni iznosila bi 300,00 kn.

Također, iznos godišnjeg paušalnog poreza na dohodak uvećat će se za prirez porezu na dohodak od 15% koji je utvrđen Odlukom o porezima Grada Splita.

Javno savjetovanje otvoreno 21.siječnja.2019.

Ova Odluka, ukoliko bude prihvćena, primjenjivat će se od 2.siječnja 2019. godine. Prijedlog spomenute odluke je trenutno u fazi javnog savjetovanja, uključite se sa svojim argumentima i mišljenima ( u prilogu ) . Javno savjetovanje je otvoreno, zanimljivo samo tri dana, od 18.-21.siječnja.2019.godine.

Sukladno odredbama novog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak, Odluku o visini paušalnog poreza za iznajmljivače više ne donosi Ministarstvo turizma već predstavničko tijelo jedinica lokalne samouprave. Zakonom je definirano da paušal ne smije biti manji od 150 kuna niti veći od 1.500 kuna.

No, ukoliko jedinica lokalne samouprave ne donese odluku u zadanom roku, najkasnije do 31. siječnja 2019. godine, prema novom Zakonu paušal će iznositi 750,00 kuna po krevetu, odnosno smještajnoj jedinici u kampu.

Prilog:

1. Nacrt prijedloga Odluke o određivanju visine paušalnog poreza po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici u kampu

2. Obrazac savjetovanja s javnošću

Vijesti: