Upute za slanje potpisanog zahtjeva za odgodu plaćanja paušalnog poreza na dohodak

Puno iznajmljivača i poduzetnika u turizmu javlja nam se s upitom kako poslati zahtjev za odgodu plaćanja paušalnog porez na dohodak. U prilogu vam donosimo korak po korak. Obveznici...

Puno iznajmljivača i poduzetnika u turizmu javlja nam se s upitom kako poslati zahtjev za odgodu plaćanja paušalnog porez na dohodak.

U prilogu vam donosimo korak po korak.

Obveznici plaćanja paušalog poreza na dohodak prema Zakonu o porezu na dohodak, s obzirom na to da se godišnji paušalni porez na dohodak i prirez porezu na dohodak plaća tromjesečno, mogu nadležnoj poreznoj upravi predati Zahtjev za odgodu plaćanja uslijed posebnih okolnosti 

PAUŠALNI POREZ NA DOHODAK 

  • Upute za slanje potpisanog zahtjeva za odgodu plaćanja paušalnog poreza na dohodak /link na dokument/
  • Zahtjev za odgodu plaćanja uslijed posebnih okolnosti /lnk na Zahtjev/

Prilog: Upute za slanje potpisanog zahtjeva za odgodu plaćanja paušalnog poreza na dohodak

DODATNE INFORMACIJE : ​​​​POREZNE INFORMACIJE VEZANE UZ IZVANREDNO STANJE IZAZVANO ŠIRENJEM VIRUSA COVID-19

Povezane vijesti: