Arena Hospitality Group prepoznata od strane UNICEF-a kao dobar primjer poslovnih praksi hrvatskih poduzeća odgovornih prema djeci

U povodu Svjetskog dana djece danas je Unicefov Savjetodavni odbor za dječja prava i društveno odgovorno poslovanje na online konferenciji predstavio primjere dobrih poslovnih praksi hrvatskih poduzeća odgovornih prema djeci. Cilj projekta bio je...

U povodu Svjetskog dana djece danas je Unicefov Savjetodavni odbor za dječja prava i društveno odgovorno poslovanje na online konferenciji predstavio primjere dobrih poslovnih praksi hrvatskih poduzeća odgovornih prema djeci.

Cilj projekta bio je doznati kako pojedina poduzeća u Hrvatskoj poštuju dječja prava u praksi, jačati vidljivosti poslovnih praksi hrvatskih poduzeća koje uvažavaju prava i dobrobit djeteta i time motivirati ostala poduzeća na aktivniji angažman oko dječjih prava.

Projekt se provodio kroz prakse i politike u različitim područjima – od radnog mjesta po mjeri djece i obitelji, preko proizvoda i usluga koji podržavaju dječja prava, do doprinosa zajednici i očuvanja okoliša u kojemu djeca rastu i razvijaju se.

Jedna od pozitivnih praski dolazi nam i iz sektora turizma.

Arena Hospitality Group prepoznata od strane UNICEF-a kao dobar primjer poslovnih praksi hrvatskih poduzeća odgovornih prema djeci

Tako je od strane UNICEF-a dobrom i pozitivnom praksom odgovornosti prema djeci prepoznata Arena Hospitality Group, koja je jedno je od prvih poduzeća u Hrvatskoj koje je usvojilo politiku zaštite djece u svojim poslovnim procesima i aktivnostima. 

Ponosni smo što je među 14 poduzeća odabrana i Arena Hospitality Groupa kao jedina hotelska i turistička kompanija sa pokazanom dobrom i pozitivnom praksom odgovornosti prema djeci” ističu iz Uprave Arena Arena Hospitality Group ( AHG ) te dodaju kako je politika o zaštiti djece AHG-a vrlo detaljno definira okolnosti, odgovornosti, zakonsku podlogu, procese djelovanja i sve druge informacije potrebne za adekvatnu reakciju. “Iako se zove politika, dokument prelazi okvire politike jer definira i operativne procese te sadrži i elemente Kodeksa ponašanja, Poslovnika o radu u odnosu na djecu – posebno o u području zapošljavanja maloljetnika” navode iz Arena Hospitality Grupe.

Kako bi stekli znanja o društveno odgovornom poslovanju koje poštuje i promiče prava djece, predstavnici AHG-a pohađali su UNICEF-ovu CSR akademiju „Djeca su naš najvažniji posao” tijekom 2019. godine. Nakon održane edukacije, AHG grupa započela je u suradnji s UNICEF-om proces procjene utjecaja svog poslovanja na dječja prava (Children’s Rights Impact Assement).

AHG provodi i provoditi će politike i prakse koje doprinose dječjim pravima, pratiti njihovu provedbu i izvještavati o rezultatima te korektivno djelovati u korist djece. U sklopu godišnjih financijskih i nefinancijskih izvješća AHG također daje osvrt na cjelokupno društveno odgovorno poslovanje te uključuje i aktivnosti koje se provode u vezi s djecom i zaštitom njihovih prava.

Želimo biti pokretači pozitivnih promjena i dobrih praksi u našoj sredini i na nadamo se da će sve više kompanija krenuti istim putem. Vjerujemo da je za budućnost najveća vrijednost stvaranje dugoročno održivog i odgovornog poslovnog modela što između ostalog uključuje i politiku zaštite djece koja se temelji na načelima zaštite djece i njihovog zdravlja, sigurnosti te dobrobiti i razvoja. Sa UNICEF-om smo se upoznali i započeli suradnju prije par godina na drugom projektu, ali od tada u njima vidimo novog prijatelja i “snažnog” partnera sa najboljim međunarodnim iskustvom u usmjeravanju tvrtke kao što je naša. Vjerujemo da je naše zajedničko putovanje tek započelo… jer, ne zaboravimo, djeca su naš najvažniji posao.“ istaknula je članica Uprave i direktor marketinga i prodaje AHG-a, Manuela Kraljević.

U Hrvatskoj živi približno 800 tisuća djece mlađe od 18 godina, što čini oko 20% ukupnog stanovništva. Gotovo da nema poduzeća koje na izravan ili neizravan način ne utječe na njihove živote. 

U svom osvrtu na trenutno stanje u Hrvatskoj vezano uz poslovne prakse odgovorne prema djeci, predstojnica Ureda UNICEF-a za Hrvatsku, Regina M. Castillo istaknula je kako svako poduzeće – bilo da je malo ili veliko – izravno ili neizravno utječe na živote djece. “Zato je vrlo važno da poslovni sektor kroz svoje svakodnevno poslovanje i pri razvijanju strateških planova ima na umu najbolji interes djeteta. Ponosni smo na ovu inicijativu koja je kroz suradnju s mladima po prvi put pokazala kako neka hrvatska poduzeća provode odgovorne inicijative za djecu i njihove obitelji. Vjerujemo da će izdvojene poslovne prakse poslužiti kao inspiracija i drugim poduzećima da u Hrvatskoj primijene slične inicijative i maksimiziraju rezultate za djecu.

Foto: UNICEF Hrvatska

Povezane vijesti:

Hrvatski HR English EN