Destinacija Karlovac ulazi u drugu godinu projekta IQM

Turistička zajednica grada Karlovca završila je prvu godinu projekta Integralnog upravljanja kvalitetom u destinaciji (IQM Destination Karlovac) koji je Strategijom razvoja turizma grada Karlovca odabran kao najbolji mogući model razvoja turizma...

Turistička zajednica grada Karlovca završila je prvu godinu projekta Integralnog upravljanja kvalitetom u destinaciji (IQM Destination Karlovac) koji je Strategijom razvoja turizma grada Karlovca odabran kao najbolji mogući model razvoja turizma u Karlovcu.

U projekt se u proteklih godinu dana uključilo preko 50 turističkih subjekata s područja grada Karlovca, te je kod svakog od njih proveden individualan audit nakon kojeg su dobili smjernice za daljnji rad.Također, započeta su mjerenja kvalitete online reputacije svakog pojedinog objekta kao i cjelokupne destinacije.

Porast online reputacije

U odnosu na početak mjerenja nakon prve godine projekta ocjena online reputacije destinacije Karlovac porasla je za 4,9% te sada iznosi 90,1% što je izuzetno visoka ocjena kojom smo vrlo zadovoljni, ističu iz TZ Karlovca.

U vrijeme najveće krize i izolacije tijekom travnja i svibnja održano je 10 online koordinacija sa svim skupinama dionika (atrakcije, smještaj, ugostitelji, agencije, OPG-ovi), a započeta je suradnja i umrežavanje karlovačke ponude te priprema IQM destinacijske turističke kartice kao jedna od aktivnosti ovog projekta što je naišlo na vrlo dobar odaziv svih dionika.

cof

Zajedničko pozicioniranje Karlovca definirano je kao promoviranje grada u parku i poželjne destinacije za posjet nakon korone, s naglaskom na socijalnu distancu koju je u Karlovcu lako postići zbog predispozicija koju ima – grad je bogat parkovima, zelenilom, rijekama.

Sustavno poticanje i provođenje upravljanja kvalitetom u destinaciji nastavlja se i dalje. Ulazimo u drugu godinu projekta zadovoljni postignutim. Nismo mogli očekivati krizu koja nam se dogodila, no prilagodili smo planirane aktivnosti novonastaloj situaciji i naši su dionici zadovoljni projektom, koji nam je sada potrebniji no ikad. Naša je obveza da nastavimo dalje sa započetim  aktivnostima jer vidimo konkretne rezultate na terenu što dokazuje i rast ukupne ocjene online reputacije naše destinacije.” izjavila je Marina Burić, direktorica TZ grada Karlovca.

 

Povezane vijesti: