Europska komisija dala prijedlog za uvođenje digitalne zelene potvrde

Europska komisija je danas donijela zakonodavni prijedlog o uspostavi zajedničkog okvira za digitalnu zelenu potvrdu, kao i dodatni prijedlog kako bi osigurala da se digitalna zelena potvrda izdaje i...

Europska komisija je danas donijela zakonodavni prijedlog o uspostavi zajedničkog okvira za digitalnu zelenu potvrdu, kao i dodatni prijedlog kako bi osigurala da se digitalna zelena potvrda izdaje i državljanima trećih zemalja koji borave u državama članicama ili državama pridruženima schengenskom području te posjetiteljima koji imaju pravo putovati u druge države članice.

Digitalne zelene potvrde su digitalni dokazi koji dokazuju kako je njihov nositelj cijepljen protiv virusa COVID-19, oporavio se od njega ili su mu rezultati testa negativni. Osim za moguća korištenja u zdravstvu, potvrda služi i za sigurno slobodno kretanje građana jedne države Europske Unije u drugoj.

Naravno digitalna zelena potvrda nema nikakvo značenje, ako je ne prihvate države EU-a. Zbog toga je Europska komisija najavila kako će usko surađivati s članicama Europske Unije. Naime, suradnja je potrebna kako bi se u što kraćem roku pronašla tehnička rješenja za korištenje potvrda, zatim da se autentičnost potvrda može provjeriti na siguran način svugdje u EU-u i na kraju da se omogući uzajamno priznavanje certifikata, odnosno potvrda u cijeloj Europskoj Uniji. Države članice i dalje su odgovorne za odlučivanje o tome koja se javnozdravstvena ograničenja za putnike mogu ukinuti, no ona će se morati na isti način primjenjivati na putnike nositelje digitalne zelene potvrde.

Digitalne zelene potvrde udovoljavat će zahtjevima zaštite podataka, sigurnosti i privatnosti. Kako bi potvrde zaživjele do ljeta, države članice EU-a moraju ubrzati pripreme i njihovo uvođenje. Europska komisija pomoći će u razvoju pravnog rješenja za zajednički okvir potvrda o cijepljenju, ispitivanju i oporavku kako bi se olakšalo slobodno kretanje unutar EU-a. Od država članica očekuje se brza uspostava tehničkih rješenja na nacionalnoj razini. Tako bi se potvrde mogle izdavati i provjeravati na siguran način svugdje u Europskoj Uniji.

Digitalne zelene potvrde trebale bi se uspostaviti na temelju smjernica za interoperabilnost, koje definiraju zajedničke skupove podataka i jedinstvene identifikatore za potvrde o cijepljenju, te zajednički skup podataka za rezultate ispitivanja, o čemu su se države članice već dogovorile.

Potvrde će se izdavati u digitalnom ili papirnatom obliku. Obje će verzije imati QR kod koji sadržava nužne osnovne informacije i digitalni potpis kako bi se osiguralo da je potvrda vjerodostojna. Potvrde će biti besplatno dostupne na službenom jeziku ili službenim jezicima države članice izdavateljice i na engleskom jeziku.

Sve osobe, cijepljene i necijepljene, trebale bi moći koristiti digitalne zelene potvrde kada putuju unutar EU-a. Kako bi se spriječila diskriminacija osoba koje nisu cijepljene, Komisija predlaže ne samo izdavanje interoperabilne potvrde o cijepljenju nego i potvrde o testiranju na COVID-19 te potvrde za one koji su preboljeli COVID-19.

Isto pravo za putnike s digitalnom zelenom potvrdom, ako države članice prihvaćaju dokaz o cijepljenju za ukidanje određenih javnozdravstvenih ograničenja kao što je testiranje ili karantena, od njih bi se zahtijevalo da pod istim uvjetima prihvate potvrde o cijepljenju izdane u okviru sustava digitalnih zelenih potvrda. Ta bi obveza bila ograničena na cjepiva za koja je izdano odobrenje za stavljanje u promet u EU-u, ali države članice mogu odlučiti prihvatiti i druga cjepiva.

Digitalna zelena potvrda bit će valjana u svim državama članicama EU-a, a moći će je koristiti i Island, Lihtenštajn, Norveška i Švicarska. Digitalna zelena potvrda trebala bi se izdati građanima EU-a i članovima njihovih obitelji, bez obzira na njihovo državljanstvo. Trebala bi se izdati i državljanima trećih zemalja koji borave u EU-u i posjetiteljima koji imaju pravo putovati u druge države članice.

Sustav digitalnih zelenih potvrda privremena je mjera. Obustavit će se nakon što Svjetska zdravstvena organizacija proglasi kraj izvanredne javnozdravstvene opasnosti uzrokovane pandemijom bolesti COVID-19.

Kako bi prijedlog bio spreman prije ljeta, potrebno je da ga Europski parlament i Vijeće brzo donesu. Istodobno, države članice moraju primijeniti okvir pouzdanosti i tehničke standarde, dogovorene u okviru mreže e-zdravstva, kako bi se osiguralo pravodobno uvođenje digitalnih zelenih potvrda, njihova interoperabilnost i potpuna usklađenost sa zaštitom osobnih podataka. Cilj je dovršiti tehnički posao i prijedlog u sljedećim mjesecima.

Povezane vijesti:

Hrvatski HR English EN