Grad Rab predstavio Strategiju razvoja turizma do 2030. godine

Na zadnjoj sijednici Gradskog vijeća Grada Raba usvojena je Strategija razvoja turizma Grada Raba do 2030. godine. Za izradu nove strategiju razvoja turizma Grada Raba zaduženi su bili stručnjaci...

Na zadnjoj sijednici Gradskog vijeća Grada Raba usvojena je Strategija razvoja turizma Grada Raba do 2030. godine.

Za izradu nove strategiju razvoja turizma Grada Raba zaduženi su bili stručnjaci s Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, pod vodstvom prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana i doc. dr. sc. Danijela Soldić Prleta.

Grada Rab je moderna destinacija autentičnih otočnih doživljaja, bogate prirodne i kulturne baštine, sretnih i gostoljubivih domaćina – stoji u novoj viziji razvoja turizma Grada Raba.

Među najistaknutijim nedostacima koji potencijalno usporavaju turistički razvoj grada Raba su i dalje prisutna visoka sezonalnost, prometna infrastruktura i povezanost s ostalim otocima i gradovima, nedostatak inovativnih sadržaja izvan sezone, neodgovarajuća struktura i kvaliteta smještajnih kapaciteta, nedovoljna uređenost plaža, nedovoljna razina korištenja lokalno proizvedene hrane i pića te nedostatak snažnog brenda. Iako je situacijska analiza pokazala veći broj snaga i pozitivnih strana turizma grada Raba, pri promišljanju budućeg razvoja uvaženi su svi aspekti dosadašnjeg stanja (posebno slabosti), kako bi se ponudile što konkretnije mjere u smjeru suzbijanja takvih nedostataka, navode autori.

Iz postavljene vizije proizašla su 4 strateška cilja, koji osim prirodnih i sociokulturnih uvažavaju i ekonomske aspekte turističkog razvoja. To su: integriranje i unapređivanje ponude grada Raba, plasman lokalnih proizvoda kroz turizam, aktiviranje svih resursa grada u cilju produženja turističke sezone, podizanje konkurentnosti, te osvajanje novih tržišta.

Strateški ciljevi razvoja turizma grada Raba

Kako navode autori studije, blagostanje ljudi i kvalitetni uvjeti za život na Rabu zajednički su nazivnik za sve utvrđene prioritete grada Raba što je ujedno i osnovni smisao odgovornog turističkog razvoja.

S obzirom na resursnu osnovu, stupanj razvijenosti turističke ponude grada Raba te uvažavajući buduću tržišnu perspektivu kao primarni turistički proizvodi do 2030. identificiraju se: sunce i more, kulturni turizam, nautički turizam te sport i rekreacija. Kao sekundarni turistički proizvodi posebno se mogu istaknuti zdravstveni i ruralni turizam. 

Osim zadržavanja ključnih emitivnih tržišta, autori predlažu i aktiviranje u smjeru novih potencijalno značajnih tržišta kao što su Velika Britanija, Skandinavija i Azijske zemlje. Na temeljima utvrđenih specifičnosti grada Raba i situacijske analize, determinirana su polazišta za pozicioniranje grada Raba kao turističke destinacije, podijeljena u tri osnovne skupine: prirodni resursi, kulturno-povijesna baština, te percipirana kvaliteta života.

Cijelu strategiju razvoja turizma Grada Raba do 2030. godine pročitajte u prilogu.

Prilog: Strategija razvoja turizma Grada Raba do 2030. godine

Bez detaljne analize strategije razvoja turizma, ne mogu ne primijetiti, kako je strategija turizma rađena samo za Grad Rab, a ne za cijeli otok Rab, što je veliki propust. Destinacija je otok Rab, cijeli otok Rab.

Naslovna fotografija: TZ grad Rab

Povezane vijesti:

Hrvatski HR English EN