Nakon Dubrovnika i Rovinj uveo posebne uvjete za ugradnju bankomat u staroj jezgri

Grad Rovinj je odredio posebne uvjete za ugradnju bankomata na pročelje zgrada, a sve s ciljem očuvanja i uređenja pročelja na području kulturno-povijesne cijeline Grada Rovinja-Rovigno. Naime, prema odluci...

Grad Rovinj je odredio posebne uvjete za ugradnju bankomata na pročelje zgrada, a sve s ciljem očuvanja i uređenja pročelja na području kulturno-povijesne cijeline Grada Rovinja-Rovigno.

Naime, prema odluci grada Rovinja, bankomati se mogu postaviti isključivo nakon što korisnik pribavi potrebno odobrenje nadležnog odjela, odnosno Upravnog odjela za komunalno gospodarstvu i izgradnju te nakon što ishodi posebne uvjete i prethodno odobrenje od nadležnog konzervatorskog odjela za postavljanje bankomata, a kojim će se utvrditi prihvatljivost zahvata.

Ujedno je pri postavi i izboru lokacije za postavljanje bankomata potrebno voditi računa o propisanim konzervatorskim smjernicama.

Svi bankomati postavljeni bez odobrenja nadležnog odjela, moraju se ukloniti u najkraćem mogućem roku, a najkasnije u roku od 15 dana od dana donošenja Zaključka. Bankomati koji u propisanom roku ne budu uklonjeni, biti će uklonjeni od nadležnih gradskih tijela.

Više u prilogu: Zaključak o uvjetima davanja dopuštenja za ugradnju bankomata na pročelja

POVEZANA VIJEST: DUBROVNIK: Bankomati odlaze iz starog grada 

Foto: Pixabay.com / HrTurizam

Povezane vijesti:

Hrvatski HR English EN