Plan upravljanja povijesnom cjelinom Dubrovnika provodit će Zavodu za obnovu Dubrovnika

Grad Dubrovnik ishodio je suglasnost Ministarstva kulture i medija za povjeravanje provođenja Plana upravljanja povijesnom cjelinom Dubrovnika Zavodu za obnovu Dubrovnika. Time je ispunjen jedan od pravnih koraka koji...

Grad Dubrovnik ishodio je suglasnost Ministarstva kulture i medija za povjeravanje provođenja Plana upravljanja povijesnom cjelinom Dubrovnika Zavodu za obnovu Dubrovnika. Time je ispunjen jedan od pravnih koraka koji prethodi imenovanju ZOD-a glavnim koordinatorom provedbe Plana, što je i predviđeno u aktivnostima navedenima u samom tekstu Plana.

U skladu s tom odlukom, gradonačelniku Grada Dubrovnika Matu Frankoviću dostavljen je Prijedlog zaključka o donošenju Odluke o povjeravanju provedbe Plana upravljanja svjetskim dobrom UNESCO-a „Starim gradom Dubrovnikom“ javnoj ustanovi Zavod za obnovu Dubrovnika da isti uputi Gradskom vijeću Grada Dubrovnika na raspravu i donošenje. Zaključak će se naći na rasporedu sljedeće sjednice Gradskog vijeća, navode iz grada Dubrovinka.

Naime, Zavod za obnovu Dubrovnika uspješno je vodio postupak izrade Plana koji je, jednoglasno usvojen na Gradskom vijeću u proteklom sazivu. Imenovanjem ZOD-a kao pravne osobe na čelu njegova provođenja uspostavit će se kontinuirani sustav upravljanja koji će osigurati rješavanje svih izazova, koji su kroz stupnjeve prioriteta provedbe definirani Akcijskim planom s ciljem očuvanja izvanredne univerzalne vrijednosti svjetskog dobra.

Plan upravljanja svjetskim dobrom UNESCO-a ”Starim gradom Dubrovnikom” prvi je plan upravljanja za svjetsko dobro u Dubrovniku i prvi takve vrste u Republici Hrvatskoj. Pitanje izrade Plana upravljanja proizašlo je iz uputa Odbora svjetske baštine i reaktivne misije UNESCO-ICOMOS 2015, izrada samog dokumenta je započela u srpnju 2019. godine, a temeljila se na opsežnom participativnom procesu, rezultat kojeg su definirani ciljevi i prioriteti. Za provedbu strateških aktivnosti izrađen je akcijski plan zajedno s pokazateljima praćenja za mjerenje provedbe ciljeva i aktivnosti.

Plan upravljanja svjetskim dobrom UNESCO-a ”Starim gradom Dubrovnikom”

Slika 1: Prostorna pokrivenost područja svjetskog dobra, kontaktne zone i okruženja / Grad Dubrovnik

Svrha Plana upravljanja područjem svjetskog dobra je osigurati dugoročan sustav upravljanja koji će omogućiti očuvanje kvaliteta, izvornosti i cjelovitosti prepoznatog svjetskog dobra, kao i sastavnica koje potvrđuju izvanredne univerzalne vrijednosti, istodobno održavajući kvalitetu života građana i aktivnu multifunkcionalnu namjenu gradskog središta. 

Planom upravljanja obuhvaćen je cjelovit prostor kojeg čini područje svjetskog dobra, njegova kontaktna zona i pripadajuće okruženje.

Strateške aktivnosti Plana upravljanja su Upravljanje dobrom i izgradnja kapaciteta; zaštita, očuvenje i održvanje; održivi razvoj; upravljanje turizmom; upravljanje prometom i upravljanje prometom.

Cijeli plan upravlanja proćitate u prilogu.

Prilog: Plan upravljanja svjetskim dobrom UNESCO-a ”Starim gradom Dubrovnikom”

Foto:Ivan Bagić, Pixabay


Povezane vijesti:

Hrvatski HR English EN