Donosimo vam jako zanimljivo istraživanje i diplomski rad autora Ante Budimir Bekan, mag.oec. , koji je za potrebe svojeg diplomskog rada proveo istra...