U kojem smjeru će se razvijati turizam u Slavoniji? Saznajte u strateškom marketinškom planu turizma Slavonije

U kojem smjeru će se razvijati turizam u Slavoniji? Saznajte u strateškom marketinškom planu turizma Slavonije s planom brediranja za razdoblje od 2019. do 2025., a koje je izradio...

U kojem smjeru će se razvijati turizam u Slavoniji? Saznajte u strateškom marketinškom planu turizma Slavonije s planom brediranja za razdoblje od 2019. do 2025., a koje je izradio Institut za turizam, za TZ Vukovarsko-srijemske županije u ime Turističkog klastera Slavonija, kao Koordinator projekta (temeljem Sporazuma o suradnji na kreiranju i promociji turističkog brenda „Slavonija“ sklopljenog 26. rujna 2018. godine).

Stvaranje jedinstvenog brenda Slavonije glavni je izazov budućeg turističkog razvoja i marketinga ovog prostora. Riječ je o konkurentskom identitetu Slavonije koji će, s jedne strane, prenositi srž lokalnog karaktera, a s druge strane, predstavljati vrijednosti, dovoljno snažne, da motiviraju posjetitelje na dolazak, navodi se u dokument.

Projekt je uključio izradu dokumenta kojim je obuhvaćeno područje cijele Slavonije, te pet dokumenata u kojem se obrađuje marketing pojedinačno za svaku od županija.

Glavni dokument obuhvatio je analizu turističkih kretanja u Slavoniji, obilježja turističkog marketinga, analizu planske dokumentacije. Istraženi su relevantni tržišni trendovi te je definirana SWOT matrica. Potom su definirani vizija i ciljevi, strategija ciljnih tržišta, brend strategije. U brend strategiji izveden je brend koncept za Slavoniju. Nakon toga, slijede strategije turističkih proizvoda i komunikacije.

Glavni dokument završava opisom aktivnosti koje je potrebno provesti do 2025. godine. Marketinški planovi za svaku do županija nastavljaju se na glavni dokument a u njima se obrađuju aktivnosti koje se provode na razini Županije i one koje se provode zajednički u okviru Klastera Slavonije s ciljem stvaranja prepoznatljivog turističkog brenda.

Dokument koji svaki turistički djelatnik u Slavoniji mora pročitati, kako bi znao u kojem smjeru ide slavonska turistička priča u budućnosti. Jedino sinergijom svih dionika može se postići uspjeh, a svi moramo znati gdje idemo. Upravo ovaj strateški dokument definira smjer brendiranja do 2025. godine.

Prilog: Strateški marketinški plan turizma Slavonije s planom brediranja za razdoblje od 2019. do 2025. 

Foto: Sanja Miljac / Ilustracija: HrTurizam.hr

POVEZANA VIJEST: SLAVONIA.TRAVEL – NOVA DIGITALNA PLATFORMA PET SLAVONSKIH ŽUPANIJA

Povezane vijesti:

Hrvatski HR English EN