U NP Kornati postavljeno 40 ekološki prihvatljivih sidrišta. Dugoročni cilj je u potpunosti zabraniti slobodno sidrenje

Tijekom srpnja 2021. godine u sklopu projekta Interreg Italy – Croatia SASPAS unutar Nacionalnog parka Kornati postavljeno je ukupno 40 ekološki prihvatljivih sidrišta koja su postavljena u uvalama: Kravljačica, Strižnja, Šipnate i Tomasovac –...

Tijekom srpnja 2021. godine u sklopu projekta Interreg Italy – Croatia SASPAS unutar Nacionalnog parka Kornati postavljeno je ukupno 40 ekološki prihvatljivih sidrišta koja su postavljena u uvalama: Kravljačica, Strižnja, Šipnate i Tomasovac – Suha punta. U svakoj od navedenih uvala postavljeno je 10 sidrenih mjesta za plovila do 16 metara dužine, navode iz Udruge za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce.

Kako navode iz Udruge, na svakom sidrenom mjestu nalazi se bova, a sve bove postvaljene su korištenjem „Earth Anchor“ sustava – metode bušenja kroz pijesak i morski sediment u stijensku podlogu pri čemu su sidra upucana direktno u morsko dno. S obzirom na prirodu postavljanja, utjecaj na morski sediment je kratkotrajan i zanemariv.

Tijekom samog postavljanja, a kasnije i eksploatacije sidrišta, nema nikakvog dodira sa biljnim pokrovom što je iznimno važno zbog očuvanja morskih cvjetnica i zbog čega je ovakav sidreni sustav ekološki prihvatljiviji u odnosu na postavljanje betonskih blokova. Svako sidrišno mjesto čini kružni morski prostor sa sidrenim vijkom u centru, kao i sa sidrenom plutačom sa završnom priveznom petljom sidrenog konopa pokraj sebe. Važno je naglasiti kako je odabrano ovo rješenje koje osigurava da sidreni lanac ni za vrijeme najniže razine vode ne dodiruje morsko dno. Sidrišni privez funkcionira na način da se plovilo priveže pramcem na sidreni konop, te zavisno o utjecaju vjetra na plovilo, rotira oko sidrene bove.” navode iz Udruge Sunce.

Foto: Udruga Sunce

Postavljanje ekološki prihvatljivih bova za sidrenje, jedan je od ciljeva projekta SASPAS u sklopu kojeg je provedena i kampanja kojoj je cilj bio osvještavanje javnosti, posebice nautičara, o važnosti zaštite i očuvanja morskih cvjetnica, s posebnim naglaskom na posidoniju.

Poseban fokus je bio na očuvanje Posidonije (Posidonia oceanica), strogo zaštićene vrste. Posedonija je morska cvjetnica i endem Sredozemnog mora, a upravo se livade posidonije smatraju najvažnijim ekosustavom Sredozemlja jer su tvornice kisika i skladišta ugljikovog dioksida. Morski organizmi, prvenstveno ribe, među njenim listovima traže zaklon, mrijeste se i razmnožavaju. Unatoč rasprostranjenosti, ugrožene su brojnim ljudskim djelovanjima, a najveća prijetnja upravo je slobodno sidrenje.

Uspješnim postavljanjem takvog sidrenog sustava, u sklopu SASPAS projekta, započelo je ostvarivanje dugoročnog cilja NP Kornati da se uspostave sidrišta u svih 19 uvala, kao i da se u potpunosti zabrani slobodno sidrenje na području nacionalnog parka.

Udrugu Sunce osnovala je 1998. godine grupa splitskih intelektualaca kako bi odgovorili na rastuću potrebu društva za neovisnim i stručnim tijelom koje će ponuditi rješenja u pitanjima zaštite okoliša i prirode. Danas je Udruga prisutna na nacionalnom i međunarodnom nivou kao jedna od vodećih organizacija za zaštitu prirode i okoliša u Hrvatskoj. 

Povezane vijesti:

Hrvatski HR English EN