Bravo Lika. Odličan primjer kako posložiti priču za akciju “Tjedan odmora vrijedan”

Nakon odlične kampanje Lika je Lik koja je bila rezultat sinergije Turističke zajednice općine Plitvička Jezera i Turističke zajednice grada Gospića, sada se kampanja nastavlja i kroz akciju “Tjedan...

Nakon odlične kampanje Lika je Lik koja je bila rezultat sinergije Turističke zajednice općine Plitvička Jezera i Turističke zajednice grada Gospića, sada se kampanja nastavlja i kroz akciju “Tjedan odmora vrijedan ( TDV )”.

Naime, spomenute turističke zajednice u  koordinaciji  s turističkim gospodarstvenicima s njihovog područja osmislile su paket aranžmane, te kreću s promocijom istih na domaćem tržištu.

Ključna riječ je turistički paket ili zaokružena priča kao motiv dolaska i kvalitetni sadržaj, a ne samo popust na smještaj, što sam nedavno i govorio u članku: KAKO ISKORISTITI AKCIJU “TJEDAN ODMORA VRIJEDAN”, A DA ISTA IMA EFEKTA ZA SVE. KLJUČNA RIJEČ JE SINERGIJA

Smještaj nije motiv dolaska, nego destinacija, te je potrebna sinergija u destinaciji kako bi se u više kategorija moglo dati popust na više usluga i sadržaja tj. da se napravi poseban turistički paket za potrebu akcije TDV.

/ / / ODLIČNA KAMPANJA I NARATIV: LIKA JE LIK

U kampanju uključili su se Nacionalni park Plitvička jezera, Memorijalni centar Nikola Tesla, Pećinski park Grabovača i Baraćeve špilje, Zip line Pazi medo, Adrenalinski parkovi, turističke agencije, restorani, kampovi, te ostali smještajni objekti.

A ključno je što se u kampanju uključila i lokalna receptivna agencija za području Gospića, Plitvičkih Jezera, Like i okolice, Laudon Travel. Upravo je receptivna agencija zadužena za gotove programe koje nudi na tržištu, što je i glavna uloga putničke agencije.

U ovoj teškoj godini, uzrokom pojave epidemije Koronavirusa, veliki doprinos turističkom prometu dali su domaći turisti. Naša želja je da i u vremenima koja dolaze čine sve značajniji udio u turističkim kretanjima, odnosno u ukupnom udjelu dolazaka i noćenja. Ovo je također prilika da se kontinentalne i ruralne destinacije bolje pozicioniraju na turističkoj karti Hrvatske” ističu iz turističkih zajednica općine Plitvička Jezera i grada Gospića.

Upravo receptivne agencije su ključne za razvoj kontinentalnog i ruralnog turizma, a koje treba strateški i puno kvalitetnije poticati, kako u destinacijama tako i sa strane HTZ-a i Ministarstva turizma i sporta. Bez receptivnih agencija ne možemo pričati o kvalitetnom razvoju kontinentalnog turizma. S druge strana, u akciji imamo pojedinačne cijene s popustom od partnera, kao opcija za individualce te opciju za definiran turistički paket kroz agenciju. Ono što nedostaje je jedna digitalna platforma koja nudi sve informacije o destinaciji Lici, a što je još jedan konkretan dokaz kako trebamo brendirati turističke regije. To ne znači da se lokalne turističke zajednice a priori moraju gasiti, no prema van komunikacija i brend mora biti pozicioniran kroz jedan brend, u ovom slučaju Lika.

Da, zaključim priču oko akcije TOV. Zaokružite priču i ponudite cjelodnevni sadržaj. Fokus mora biti na sadržaju i motivu dolaska, a ne samo na popustu za smještaj. Sinergija u destinaciji je ključ.

Upravo na tragu što su napravile Turističke zajednice općine Plitvička Jezera i Turističke zajednice grada Gospića. Bravo za proaktivnost i što su primjerom pokazale pravi smjer.

Povezane vijesti:

Hrvatski HR English EN