Pratite uživo konferenciju “Održivi i odgovorni razvoj u ruralnom turizmu”

Međunarodna znanstveno-stručna konferencija za razvoj ruralnog turizma RRT2020 pod nazivom “Održivi i odgovorni razvoj u ruralnom turizmu” održava se 25. studenog 2020. god. na Međunarodnom sveučilištu Libertas, Trg J. F....

Međunarodna znanstveno-stručna konferencija za razvoj ruralnog turizma RRT2020 pod nazivom “Održivi i odgovorni razvoj u ruralnom turizmu” održava se 25. studenog 2020. god. na Međunarodnom sveučilištu Libertas, Trg J. F. Kennedya 6b u Zagrebu, Hrvatska.

Cilj konferencije je doći do što jasnije slike sadašnjeg stanja i ponuditi rješenja za nastavak razvoja ruralnog turizma Hrvatske i susjednih zemalja, s posebnim naglaskom na razvoju Moslavine kao atraktivne kontinentalne turističke destinacije.

Program 1. međunarodne znanstveno–stručne konferencije za razvoj ruralnog turizma 2020.

10:00 – 11:00

Uvod i pozdravni govor

Rektor Libertas međunarodnog sveučilišta   prof. dr. sc. Duško Pavlović                                                                                 Organizator konferencije   dr. sc. Marko Jurakić,  Vimal akademija

Moderatorica  konferencije:  doc. dr. sc. Petra Barišić  Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet

1. panel – Uloga države, lokalne samouprave i lokalne zajednice u razvoju ruralnog turizma

Uvodničar – Anica Lenart,  LAG Moslavina 

Panelisti – Zlatko Barbić predsjednik LAG-a Moslavina, Josip Mišković gradonačelnik Popovače, Javor Leš gradonačelnik Ivanić Grada i Marko Magdić načelnik Općine Križ 

U 1. panelu ističe se uloga i važnost države i lokalne zajednice u razvoju ruralnog turizma gdje će svoj posebni doprinos dati predstavnici lokalne zajednice koji su financijski podržali konferenciju. U panel će nas uvesti Anica Lenart,tajnica i voditeljica LAG-a Moslavina, kao jedne iznimno vrijedne organizacije uključene u razvoj ruralnog turizma.

11:00 – 11:15 stanka za kavu

11:15 – 12:15 

2. panel – Međunarodno povezivanje i održivi razvoj ruralnog turizma

Uvodničar – izv. prof. dr. sc. Marko Koščak  Univerzitet Maribor Fakultet za turizam Brežice

Panelisti– prof. dr. sc. Nenad Penezić Univerzitet Educons Fakultet poslovne ekonomije Sremska Kamenica, Doc. dr. sc. Srđan Milošević,Fakultet za sport i turizam – Tims, Novi Sad, Republika Srbija;  doc. dr. sc. Irena Petrušić Fakultet za menadžment Herceg Novi, doc. dr. sc. Nikša Grgurević Fakultet za menadžment Herceg Novi;  izv. prof. dr. sc. Nikola Vojvodić Univerzitet PIM Banja Luka i doc. dr. sc. Damir Krešić Institut za turizam Zagreb.

U 2. panelu je predviđeno aktivno uključivanje predstavnika akademske zajednice i predstavljanje njihovog viđenja međunarodnog povezivanja u svrhu razvoja ruralnog turizma, s posebnim naglaskom na održivi i odgovorni razvoj. Uvod u temu dati će  izv. prof. dr. sc. Marko Koščak.

12:15 – 12:30  stanka za kavu

12:30 – 13:45

3. panelPokretači razvoja i izvori financiranja ruralnog turizma

Uvodničar – Ernest Svažić načelnik Općine Krapinske Toplice

Panelisti –  Iztok Altbauer direktor – Slovenska zdravilišča; Vladan Vešković generalni sekretar Udruženje banja Srbije, mr. sc. Danijel Carev Sveučilište Libertas;  dr. sc. Sandra Kantar Visoko  prof.v.š. gospodarsko učilište Križevci; doc. dr. sc. Dejan Tubić  prodekan Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici i  mr. sc. Ingrid Pađen Đurić direktorica TZ  SMŽ i predavač na Edward Bernays Visoka škola za komunikacijski menadžment Zagreb.

3. panel obuhvaća više različitih tema, i to: toplice, nacionalni parkovi i parkovi prirode kao pokretači razvoja destinacije;izvori financiranja za razvoj ruralnog turizma; važnost edukacije djelatnika za razvoj ruralnog turizma; važnost razvoja ženskog poduzetništva za razvoj sela; te domaće i inozemne pozitivne primjere iz prakse. Uvod u panel dati će Ernest Svažić načelnik Općine Krapinske Toplice.

Paneli su zamišljeni kao hibridna varijanta (fizički i on-line) ovisno o epidemiološkim mjerama u vrijeme održavanja konferencije.

Pridružite konferenciju uživo

Povezane vijesti:

Hrvatski HR English EN