Primjer kako se održivo i strateški razvija turizam: komunikacija prema lokalnoj zajednici je ključan korak

Zajednica podržava razvoj turizma u Međimurskoj županiji. Donosimo cijeli priču.

Autor:  Goran Rihelj

19. veljače 2024.

Turistička zajednica Međimurske županije provela je istraživanje oko zadovoljstva lokalnog stanovništva turizmom u Međimurskoj županiji. 

Radi se o ključnom elementu u razvoju turizma, a koji je nažalost često zanemaren i čini primarnu grešku u strateškom razvoju turizma bilo koje destinacije. Naravno, za one destinacije koje ne rade istraživanje o zadovoljstvu lokalnog stanovništva razvojem turizma niti imaju kvalitetnu komunikaciju, kako s turističkim dionicima, tako i cijelom zajednicom. 

Jer sve se vrti oko ljudi, prostora, načina i kulture življenja što čini jednu destinaciju jedinstvenom i autentičnom. Upravo su to i glavni elementi samog motiva putovanja. Ako turizam ne pridonosi jačanju lokalne ekonomije, povezivanju kratkih lanaca, ako se ljudi iseljavaju, ne mogu si priuštiti više cijene u destinaciji zbog turizma, ako zbog turizma nije veća kvaliteta lokalnom stanovništvu, ako nemamo dodanu vrijednost turizma kroz povezivanje  - onda se postavlja pitanje koji je smisao turizma? Za koga i zbog čega? 

Ako se izgubi glavni resurs - a to su ljudi i prostor, onda sve drugo nema smisla. Također, turizam je dodana vrijednost, a ne glavna okosnica razvoja. Činjenica koju kolege na moru nikako da shvate. 

S druge strane, turizam je odmor, nova iskustva, zabava, opuštanje, doživljaj i svakako po svim definicijama i značaju spada u pozitivna iskustva. Ironija je u tome što turizam danas obično ima negativni utjecaj ili predznak, što je apsurdno.

Gradimo hotele na predivnim lokacijama, no vizualno iz ne uklopimo u prostor, pa glavni resurs kao što je prostor i okruženje samim time i uništimo. Umjesto da kroz turizma potiče rast lokalne ekonomije i lokalne resurse, isti potiče uvoz. Umjesto da turizam podiže kvalitetu lokalnom životu, često je efekt upravo suprotan. 

Zadovoljstva lokalnog stanovništva turizmom u Međimurskoj županiji

No vratimo se na istraživanje. Anketa je provedena u studenom 2023.g, na slučajnom uzorku od 302 ispitanika. Ispitna pitanja za istraživanje kreirao je Institut za turizma Zagreb, dok je anketu provodila agencija Hendal Zagreb.

Također, moram naglasiti još jedan važan element. Prvo istraživanje se radilo 2019. godine, dok je novo rađeno četiri godine kasnije ( 2023. godine ). Sada u TZ Međimurskoj županiji imaju referentnu usporedbu gdje su, kako se razvija destinacija, kako se percipira turizam i što moraju poboljšati.

Sve je to ključan element strateškog razvoja - istraživanje, praćenje i evaluacija  - ali i dokaz činjenice kako su čelnih ljudi koji razvijaju turizam u Međimurju bili "ispred vremena". 

Kako je u razgovoru za hrturizam Rudi Grula, direktor TZ Međimurske županije izjavio prošle godine, "Sve što je u Strategiji održivog razvoja turizma definirano, Međimurje već to ima. Na svom putu prepoznali smo tri resursa: prostor, ljude i vrijeme - i taj resurs ne smijemo potrošiti." naveo je Grula. 

/// Zašto Međimurje nije "sexy"? Međimurje mora biti benchmarking našeg turizma

U istraživanju građani Međimurske županije ocijenili su više faktora, od stavova o turizmu općenito, vrste turizma s najvećim potencijalom do ocijene ukupne kvalitete turističke ponude. Radi točnog razumijevanja rezultata, ispitanici su ocjenjivali svaki segment s najnižom ocjenom brojem 1 do najviše ocijene s brojem 7.

Screenshot 2024 02 13 at 08 4

Istraživanje nam je pokazalo kako je naša komunikacija s javnošću, ali prije svega naše strateško planiranje i aktivnosti, upravo povezane uz pokazatelje koji su pokazani u istraživanju - a to je zadovoljstvo lokalne zajednice, navodi Rudi Grula, direktor TZ Međimurske županije i dodaje: 

"Prezentirani rezultati su dobiveni od najšire lokalne zajednice, a uskoro ćemo predstaviti i rezultate TOMAS istraživanja za Međimurje, koje će se osvrnuti na zadovoljstvo gostiju i motive dolaska. U obradi su nam i istraživanje dionika koji su baš uključeni u pružanje turističkih usluga, od javnih do komercijalnih. Tako da smo snimili cijelu situaciju, praktičko svih segmenata u lancu destinacije i proizvoda.“

To je baza održivog turizma ili početak i kraj u razviju turizma. Ako lokalno stanovništvo nije uključeno u razvoj, onda nema niti strateškog razvoja, jer upravo oni čine turizam. 

Tri ključna elementa po stavovima lokalne zajednice, koja su zanimljivo ocijenjena s najvišim ocjenama, su kako treba podržati razvoj turizma u Međimurskoj županiji, kako se kroz turizam može lakše plasirati lokalne proizvode i kako turizam pridonosi boljoj kvaliteti života lokalnih ljudi i uređenju destinacija.

Turizam ne razvija Ministarstvo turizma i sporta ili Hrvatska turistička zajednica - iako igraju važnu ulogu, nego turizam razvija sama destinacija. 

Kod ocijene kvalitete turističke ponude, vidi se trend rasta u skoro svim elementima ( op.a. zahvaljujući upravo dva referenta istraživanja ). Zanimljivo, sva osim jednog parametra su u rastu u omjeru na 2019. godinu. Niti jedan parametar nije ispod 4, znači iznad "zlatne sredine" ili solidna četvorka. 

"Ono što je važan zaključak iz istraživanja je da nigdje ne osciliramo. Imamo blagi pad, što je na razini statističke greške, u kvaliteti ugostiteljstva, ali to je za 0,02 ili realno ostali smo na istoj razini. Što je za mene također uspjeh. Znamo o čemu ovisi ugostiteljstva ponuda - o pružanju usluge hrane i pića, a tu je problem radne snage prije svega. Jer i Međimurje ima problem s kvantitetom i kvalitetom radne snage." istaknuo je Grula.

Screenshot 2024 02 13 at 08

Seoski turizam istaknut je kao vrsta turizma s najvećim potencijalom rasta, a nakn toga slijede gastro i ruralni turizam. 

"Istraživanje pokazuje jedan izuzetno trezven pogled Međimurca na turizam, koji se podržava i što nam daje potvrdu da i dalje razvijamo turizma u smjeru kao što smo do sada radili, a to je održivi turizam u svim elementima. Samozadovoljstvo lokalne zajednice pokazuje da smo u jednoj čvrstoj četvorci, što je po meni vrlo realistično i trezveno. I sam smatram da smo zaista čvrsta četvrtka, radimo dobro, ali svakako imamo mjesto za napredak." ističe Grula. 

Lokalna zajednica je svjesna i izazova turizma - od gužvi i uništavanja prirodne i kulturne baštine, kako se ne bi ponovile greške iz turističkog razvoja s Jadrana. 

S druge strane, pozitivno je i što postoji svijest lokalnog stanovništva oko negativnih efekta turizma, kao što su gužve i negativni efekt na prirodnu i kulturnu baštinu, kako se ne bi ponovile greške iz turističkog razvoja s Jadrana. Što je i prva pretpostavka za danji razvoj tj. ublažavanje svih negativnih elemenata koje donosi turizam. Ne možemo pozitivno utjecati na društvo, u ovom slučaju na održivi turistički razvoj ako isto nije svjesno problema ili opasnosti.

U konačnici, sve je do lokalne zajednice = destinacije da izabere svoj smjer razvoja. 

"Ljudi su kod nas jako trezveni i realistični u tom pogledu. Mislim da je stvarno razina svijesti ljudi u Međimurju na jednoj jako visokoj razini, u razini razvijenih europskih zemalja koje promišljaju održivi turizam , kao što su Slovenija, Finska i druge. Mogu reći da sam ponosan na ovakvo viđenje i pristup naše najšire zajednice." naglašava Grula. 

Screenshot 2024 02 13 at 08 3

Ključan faktor je i što u Međimurju, kako je i naveo Grula, sada mogu uspoređivati rezultate, kako od 2019. godine i danas, kao i sva druga istraživanja koju su radili. Što je stvarno odličan primjer za sve destinacije i jedan od ključnih elemenata razvoja i u konačnici kapital ( op.a. kao i novog Zakona o turizmu ), jer znaju zašto, gdje i kako idu zajedno kao zajednica tj. destinacija. 

Važan element: Istraživanje je rađeno na bazi najšire zajednice, ne samo turističkih djelatnika

Zanimljivo, struktura ispitanika u istraživanju zadovoljstva lokalnog stanovništva turizmom u Međimurskoj županiji čini samo 1% turističkih profesionalaca, dok je 15% ispitanika koji su indirektno vezani na turizam ili im je turizam dodatna djelatnost, a većina, njih 74% su oni koji ne žive niti će živjeti od turizma.  

Time su podaci istraživanje još značajniji, jer iako nisu u turističkoj industriji, svakako razvoj turizma direktno utječe na kvalitetu njihovog života. Kao što znamo, turizam nije jedna industrija, nego vertikalno i horizontalno veže razne industrije i svakako utječe na razvoj destinacije kroz više dimenzija. 

“Da smo radili istraživanje s ispitanicima koji su direktno vezani uz turizam, to ne bi bila realna situacija. Važan je stav najšire zajednice. Istraživanje nije rađeno samo na turistički razvijenom dijelu Međimurja, nego na cijelom području što je također važan podatak. Mislim da nam daje jedan snažan poticaj da radimo dalje. Također, zanimljivo je kada sva istraživanja stavimo u korelaciju s indikatorima istraživanja koje radimo interno od 2017. godine kroz anketiranje turističkih profesionalaca ETIS, onda se još tu i dodatno potvrđuju svi rezultati. " navodi Grula i dodaje kako će koristiti sve podatke iz istraživanja za kreiranje master plana i akcijskog plana za kojeg se iščekuju provedbeni pravilnici.

"Tako da ćemo zahvaljujući svim istraživanjima imati stvarno relevantnu podloga za strateško planiranje." zaključuje Grula.

Turizam nije točka nego kružnica. 

Foto: TZ Međimurska županije / ilustracija: hrturizam

Autor:  Goran Rihelj

19. veljače 2024.