Radionice o važnosti i promociji seoskog turizma u Slavoniji i Podunavlju počinju od 12.10.

Udruga ruralnog turizma Hrvatske ( URTH ) nastavlja s provođenjem terenskih radionica o važnosti i promociji seoskog turizma. Edukativne radionice održavaju se za poljoprivredna gospodarstva koja se istovremeno bave...

Udruga ruralnog turizma Hrvatske ( URTH ) nastavlja s provođenjem terenskih radionica o važnosti i promociji seoskog turizma. Edukativne radionice održavaju se za poljoprivredna gospodarstva koja se istovremeno bave i pružanjem ugostiteljskih i turističkih usluga.

Prvih devet radionica u Središnjoj Hrvatskoj je već održano, a sada se radionice sele u Slavoniju, Baranju i Podunavlje gdje je predviđeno novih devet terenskih radionica koje se izvode u suradnji s lokalnim turističkim zajednicama i akcijskim grupama, a uz financijsku podršku Ministarstva turizma i sporta. 

Radionice se održavaju 12.10. u Đakovu, 13.10. u Dalju, 14.10. u Belišću, 15.10. u Karancu, 18.10. u Iloku, 19.10. u Vinkovcima, 20.10. u Slavonskom brodu, 21.10. u Požegi i 22.10. u Slatini. 

Pozivamo sve pružatelje usluga seoskog turizma, odnosno poljoprivredna gospodarstva koja se istovremeno bave i pružanjem ugostiteljskih ili turističkih usluga da se odazovu radionicama na kojima se mogu upoznati s novim turističkim trendovima i prednostima digitalne promocije. Na radionicama koje traju dva sata predstavljamo i web aplikaciju moj-seoski.hr kojom upravlja Ministarstvo turizma i sporta, a koja ima za cilj prikupiti podatke o pružateljima usluga. Upisom u aplikaciju, oni stječu pravo na besplatnu promociju na domaćem i inozemnim tržištima putem web stranice Hrvatske turističke zajednice hrvatska.hr što bi svakako trebali iskoristiti” istaknula je Aleksandra Kuratko Pani, voditeljica Udruge ruralnog turizma Hrvatske.  

Prije dolaska na radionicu, sudionicima se preporučuje registracija u aplikaciji uz korištenje korisničkih uputa u brošuri “7 koraka do Vaše promocije na web stranici Croatia.hr”, a nakon svake radionice URTH održava i individualne konzultacije oko upisa.

U aplikaciju se upisuju poljoprivredna gospodarstva koja se bave pružanjem ugostiteljskih i turističkih usluga. Dok sam upis traje od 15 do 20 minuta, prije upisa potrebno je pripremiti dokumentaciju i fotografije koje se prilažu u web aplikaciju. Podaci se mogu mijenjati 365 dana u godini pri čemu aplikacija predstavlja alat koji je u potpunosti prilagođen pružateljima usluga kako bi se kreirao prvi Digitalni katalog seoskog turizma RH. 

/ / / PRIJAVITE SE U DIGITALNI KATALOG SEOSKOG TURIZMA MOJ-SEOSKI.HR

Do kraja godine, URTH će održati i 5 radionica u Istri i na Kvarneru te 12 radionica u Dalmaciji i Lici. 


Povezane vijesti:

Hrvatski HR English EN